PROJEKT ACCOLA slutseminarium genomfördes 10 november 2015. Drygt 4o-talet personer fanns på plats under eftermiddagen. Det hölls flera intressanta presentationer kring temat Delaktighet och tillgänglighet men också om rättigheter för en språkminoritet – för teckenspråkiga personer.

Ett sammandrag av seminariet finns att läsa/hämta här –

På svenska:  Accola seminarium 2015 – sammandrag SVE

På finska:  Accola seminarium 2015 – tiiviste FIN 

 

Du kan också läsa/hämta material från föreläsare kan du hitta här.

Kaisa Alanne – Dövas Förbund, Kuurojen Liitto :  Viittomakielilaki_–_mitä_se_tarkoittaaSVE

Ulrika Krook – Diskrimineringsombudsmannens byrå: Minoriteter och diskriminering – finlandssvenska teckenspråkiga 10.11.2015

Marianne Pekola-Sjöblom – Kommunförbundet, Kuntaliitto: MPS_Demokratia kunnassa – tavoitteet ja apuvälineet 10 11 2015_uusi

Anneli Salomaa – Justitieministeriet, Oikeusministeriö: Anneli Salomaa Accola projekti

Lena Wenman – Accola projekt, Finlandssvenska teckenspråkiga: Projekt Accola 2013-2015-LWpresent