DÖV – här är mer information om att vara döv i Finland.

Begreppsförklaring:

Döv, det finns två olika begreppsbetydelser för ordet döv, det ena är medicinskt som betyder att människan har en så pass grav hörselnedsättning att dennes hörsel påverkas och även förmågan att tala. (Inte förknippa med det gamla begreppet dövstum som är felaktig, eftersom person som är döv har fungerande talorgan, men denne hör inte.)
Den andra betydelsen är förknippat med den språkliga och kulturella gemenskapen som finns bland döva och hörselskadade som använder teckenspråk.

Hörselskadad/hörselnedsättning, varierande grad av hörselförlust från lindrig till grav nedsättning. Ofta använder de personerna hörselhjälpmedel och teckenspråkskunskaperna är varierande från obefintlig till att behärska det väldigt bra.

Teckenspråkig, begrepp som används av och om de som använder teckenspråk till vardags, som ser sin språkliga tillhörighet kopplat till teckenspråket. Teckenspråkig kan vara döv, ha hörselnedsättning eller vara fullt hörande person.

På dessa sidor kan du se mer om vad som innebär att vara Döv eller döv, om språkliga aspekter och service för personer som använder teckenspråk.

Vi hoppas att informationen ska ge svar på eventuella frågor – och hjälpa dig vidare. Om det saknas någon information på våra nätsidor är vi glada om du låter oss veta detta så uppdaterar vi dem!

Se vår kontaktsida för information hur du kontaktar oss.