Tolkservice

Tolktjänster för teckenspråkiga

 

Barn som har en hörselnedsättning har rätt till tolkservice. Vuxna som plötsligt blir i behov av att använda teckenspråk på grund av hörselnedsättning har rätt att använda tolk.

Tolktjänsternas förmedling sköts centralt av Folkpensionsanstalten. Upphandling av tolktjänster görs även centralt. En person som vill beställa tolk måste först ha ett tolkbeslut. Detta kan fås med anhållan om tolkbeslut som fylls i och sänds in tillsammans med ett utlåtande till Förmedlingscentralen för tolktjänster i Åbo.

Mera information om tolktjänsterna och om barn/vuxnas rätt och möjlighet till tolkanvändning kan du läsa på följande länkar (Kuuloavain: länk HÄR) och  (Tolkningstjänster – FPA: länk HÄR)