Teckenspråkslagen i Finland

Teckenspråkslag – 359/2015.

Teckenspråkslagen antogs den 10.4.2015. Lagen nämner båda de inhemska teckenspråken, finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Lagen berör de personer som använder teckenspråk som ett av sina egna språk. Det betyder att också teckenspråkiga hörande barn till döva berörs av lagen.

” Lagens syfte
Syftet med denna lag är att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk.”

Lagen talar om att myndigheterna har ansvar att ge service och information på teckenspråk till dem som använder teckenspråk. Lagen talar också om att det finns andra lagar, till exempel om undervisningsspråk, som tar upp teckenspråkigas rättigheter.

Teckenspråkslagen är ett hjälpmedel att lyfta fram teckenspråkigas rättigheter och samhällets skyldigheter.

Du kan se och läsa Teckenspråkslagen på FINLEX (Finlands lagstiftning på nätet). (länk HÄR)

Teckenspråkslagen finns också på teckenspråk, en video. Den kan du öppna i länken (4,25min lång video). (länk HÄR)