Organisation – Föreningens styrelse

Ordförande – Emmy Nyström
Helsingfors

Vice ordförande – Lina Karlsson
Esbo

Sekreterare – Emma Lidman

Kassör – Maja Andersson
Helsingfors

Ledamot – Brita Peura
Nummela

Ledamot – Mikaela Tillander
Helsingfors

Styrelsen kan nås via epost adress: förnamn.efternamn@dova.fi