Historik – Finlandssvenska döva

Historik om och med Finlandssvenska döva

Finlandssvenska döva personer och finlandssvenskt teckenspråk har förekommit ” i alla tider ” – men upptecknas som historiska fakta sedan Carl Oscar Malms insatser började med etablering av teckenspråkig undervisning där finlandssvenska och teckenspråk användes i Finland från år 1846.

Flera framstående finlandssvenska döva personer har tagit del i grundandet av dövföreningar och av Finlands Dövas Förbund (1905). En av dessa är Albert Tallroth.

Det finns också flera kända finlandssvenska döva artister och konstnärer, eller skickliga hantverkare, såsom dövblinde snickaren Frans Lejon, idrottaren och magikern Oscar Wentzel, amatörskådespelaren Torsten ”Totti” Rikström.

Carl Oscar Malm är en av de allra mest kända historiska personerna i det finländska dövsamfundet. Han är fortfarande en stor förebild och hans liv och gärningar är  ett gott exempel på vad en döv person kan åstadkomma med omgivningens stöd och samarbete i samhället. Mer om Carl Oscar Malm och andra historiska personer återfinns i text och teckenspråk på Dövas Museums nätsidor. (länk HÄR)

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. lät göra en egen finlandssvensk historiebok som samlar exempel på flera döva personer som deltagit i både förbundsarbete och föreningsarbete – och belyser finlandssvenska teckenspråkigas påverkan i dövsamfundets utveckling. Bokens titel är ”Du måste vara döv för att förstå – Finlandssvenska dövas fotspår i historien”.  Boken publicerades 2005 till Finlands Dövas Förbunds 100-års jubileum. Den kan köpas / beställas från föreningens kontor.