Organisationer för döva – teckenspråkiga / Finland

Organisationer för döva – teckenspråkiga i Finland

Döva har tidigt sökt sig samman och skapat egna mötesplatser, grundat föreningar och utrymmen där teckenspråket fritt kunde användas.

Åbo dövas förening som bildades 1886 är den äldsta föreningen i Finland, och Finlands Dövas Förbund är en av de äldsta organisationerna för funktionsnedsatta i Finland. Även Finlands Dövas Idrottsförbund grundades tidigt.

Här finns några nationella organisationer som du kan se mer information om på deras hemsidor: (OBS: på svenska finns ofta sammanfattningar, mer aktuella nyheter och detaljer återfinns på de finskspråkiga sidorna)

Finlands Dövas Förbund (länk HÄR)

Dövas Servicestiftelse (länk HÄR)

Döva och Hörselskadade Barns Stödförening  (länk HÄR)

Finlands Dövas Idrottsförbund (länk HÄR)