Teckenspråksinstruktör – LIVS projekt

Teckenspråksinstruktör – i finlandssvenskt teckenspråk!

LIVS är ett projekt som utbildar teckenspråkiga personer att bli instruktörer i finlandssvenskt teckenspråk. Denna utbildning startade med ett första utbildningsskede om 30 studiepoäng i augusti 2016 och avslutas med seminarium 1.9.2017.

Här kan ni läsa mer om LIVS utbildningen på Yrkeshögskolan HUMAKs nätsidor. En kort introduktion om bakgrunden kan du läsa här. (länk HÄR)

LIVS – Lev I Vårt Språk – har egna nätsidor med mer information och bloggar, både med text och teckenspråk. Du kan gå till dessa sidor här. (länk HÄR)

LIVS-utbildningens elever har gjort en egen teckenspråkig tolkning av Vårt Land på finlandssvenskt teckenspråk. Ni kan se sången från framställning vid Döva Seniorers kulturevenemang i Borgå år 2017. (klicka HÄR)