Kartläggning om finlandssvenskt teckenspråk

Kartläggning om finlandssvenskt teckenspråk

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. lyckades få finansiering och anställde fil. mag. Maria Andersson-Koski att genomföra ett kartläggningsarbete. Föreningen ansåg att man måste få riktiga och uppdaterade fakta om antalet personer som använder finlandssvenskt teckenspråk. Tidsramen för arbetet var ganska begränsad. Kartläggningen behandlar personer och tjänster i Finland. Detta trots att vi känner till flera döva finlandssvenska personer som utflyttat till bland annat Sverige på grund av utbildning i teckenspråksmiljö saknas i Finland.

” En kartläggning av situationen för det finlandssvenska
teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga
i Finland 2014-2015 ”

Du kan läsa kartläggningen via denna länk (PDF-format)  (länk HÄR)