Teckenspråkig översättning

Översättning från text till teckenspråk

Översättning till teckenspråk är ett sätt att göra texter tillgängliga för döva personer med teckenspråk som modersmål.

Det finns tips och handledning för dig som vill veta mer om vad en teckenspråkig översättning är, och vad man skall tänka på om en webbsida skall göras tillgänglig också på teckenspråk.

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. samarbetar med företaget Moxio Ab för produktion av översättningar och annat material på finlandssvenskt teckenspråk, Vill du veta mer om Moxio Ab tjänster, kan du besöka hemsidan (länk HÄR)

Läs gärna mer på nedanstående länkar!

VisualAccess Här finns bl.a. länkar om tillgänglighet – tips och material om teckenspråk och internet (2015)

Handledning om teckenspråkig översättning  – Språknämnden för teckenspråken gav ut en handledning 2015.