Service för döva

Service för döva i Finland

VIDEO KOMMER HÄR – DÖVA BARN, DÖVA FÖRÄLDRAR KOMMENTAR

För döva personer är det viktigt att få tillgång till teckenspråk, och tjänster på teckenspråk. Det är inte vanligt att en döv person har döva föräldrar, tvärtom. 9 av 10 döva har hörande föräldrar. Dessa föräldrar behöver stöd och hjälp med många frågor och ärenden för familjen och det växande barnets behov.

Utbildning, arbetsliv, boende, fritid, kultur, idrott,  – det finns service och möjligheter att delta i olika aktiviteter på teckenspråk – men man kan behöva ta reda på var dessa finns.

På Finlands Dövas Förbund finns regionala tjänster som kan hjälpa dig med olika ärenden och ge svar på frågor. Det finns regionpersonal som kan svenska i Österbotten och i Nyland.

Se mer om de regionala tjänsterna här (länk HÄR)