Organisation – Kansli och personal

Kontaktuppgifter till föreningens kansli och personal

Besök oss:  

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har kontor och träffpunkt på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors. Kontoret är i gatuplanet, och skyltning finns i fönstret.

Skriv till oss:

Föreningen har en allmän epost adress där ni kan ta kontakt med föreningen om ni har något ärende, eller vill skicka information.

Epost: info@dova.fi

Vill ni ta kontakt med någon personligen så är epost adressen: förnamn.efternamn@dova.fi