Organisationer för döva – teckenspråkiga / i Norden

Organisationer för döva – teckenspråkiga i Norden

I de nordiska länderna är situationen ganska lika för teckenspråkiga personer. Utbildning och omsorg finns och produceras av det offentliga samhället på teckenspråk för döva personer. Samhällets erbjudande av stödformer och service för familjer med små döva barn kan variera.

De nordiska nationella organisationerna arbetar ganska lika i verksamhet för sina medlemmar och erbjuder bland annat aktiviteter för föräldrar och barn på teckenspråk.

Dövas Nordiska Råd bildades år 1907 och samlar en vald styrelse till möte varje år, där man diskuterar intressebevakning och har informationsutbyte samt för praktiska diskussioner kring de nordiska kulturarrangemangen för döva som ordnas vart 4 år. Senast arrangerades kulturfestivalen i Finland (Åbo) år 2014. Norges dövförbund sköter om Dövas Nordiska Råd sekretariatet fram till år 2018. Kort om det senaste mötet finns på deras hemsida. (länk HÄR)

Det finns både text och video information att se på de nationella organisationernas hemsidor. Här kan man hitta också tips om evenemang såsom kulturdagar och idrottstävlingar, vilket ofta är öppet också för gäster ”över gränserna”.

Danmark – Danske Döves Landsforbund (länk HÄR)

Norge – Norges Döveforbund (länk HÄR)

Island – Félag heyrnarlausra (länk HÄR)

Sverige – Sveriges Dövas Förbund (länk HÄR)