Döv i samhället

Döv – eller teckenspråkig?

Att ha ett funktionshinder, en funktionsnedsättning, betyder att en del vardagliga ärenden blir svåra att klara av, och olika lösningar behövs för att övervinna hindren. Som döv kan du behöva visuellt stöd, teckenspråkstolk och en omgivning som förstår teckenspråk.

Att vara döv kan betyda att du använder teckenspråk som ditt huvudsakliga kommunikationssätt. Då är du en del av minoritetsspråkgruppen teckenspråkiga. Teckenspråk är ett språk som erkänns i grundlagen, jämsides andra minoritetsspråk i Finland. Teckenspråkiga har rätt till undervisning och teckenspråkstolkning på sitt eget språk, finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. Teckenspråkslagen (2015) och språkpolitiska programmet för teckenspråken lyfter fram olika behov och rättigheter för personer som är döva, teckenspråkiga.

Finlands Dövas Förbund har många olika tjänster och aktiviteter som stöder döva och teckenspråkiga familjer. De har också en finlandssvensk sakkunnig som följer upp olika ärenden och informerar om finlandssvenska teckenspråkigas service inom Finlands Dövas Förbund. Mer om förbundets verksamhet och information kan du se på deras sidor. (länk HÄR)