Döv i världen

Döv i världen

Att vara döv innebär inte att vara isolerad från omvärlden, tvärtom kan döva personer uppleva sig vara ”världsmedborgare”, del av ett globalt samfund som delar samma minoritetsspråk och kultur.

 

I takt med sociala medias och kommunikationsteknikens utveckling har informationsflödet på teckenspråk ökat över landsgränserna. Större evenemang för döva och teckenspråk intresserar teckenspråkiga i såväl det egna landet som utanför. Arbetet för teckenspråkens språkliga rättigheter och erkännande som språk har väckt uppmärksamhet globalt inte minst tack vare Världsförbundet för dövas nätverk och information genom sociala media.

Dövas och teckenspråkigas organisationer kan få inspiration och tips av varandra – och även kommunicera direkt – på ett mycket smidigare och snabbare sätt idag än någonsin förr, om digital teknik och datakommunikation är tillgänglig för parterna. Videosamtal genom internet och live-sändningar har krympt de fysiska avstånden för teckenspråkiga personer, som inte kan använda ljudöverföring (t. ex. radio, telefonsamtal).

Döva och teckenspråkiga intressebevakningsorganisationer finns på många nivåer, lokalt, regionalt och nationellt samt internationellt. På dessa sidor kan du se några exempel och länkar till dem.