Tjänster och hjälpmedel – för teckenspråkiga

Serviceproducenter för teckenspråkiga

Som döv och teckenspråkig kan man behöva olika lösningar, t ex visuella signaler, för att kunna uppfatta när skolrasten slutar eller dörrklockan ringer. Teckenspråkig service som telefontolk kan kontaktas både genom dator och via smarttelefonen med applikationer.

Information om olika tjänster och hjälpmedel kan du hitta bland annat på ”Kuuloavain”-nätsidorna. (länk HÄR)

Finlands Dövas Förbunds regionalpersonal kan hjälpa dig att hitta en serviceproducent eller en lämplig tjänst för ditt behov. Kontaktuppgifter hittar du på denna sidas länkar. (länk HÄR)

En bra sida med information om serviceproducenter finns på VIPAT-nätsidan, med bland annat boende, utbildning, sysselsättning för teckenspråkiga. Här kan du även hitta länkar till andra nätsidor. (länk HÄR)