Organisation – Verksamhetsledare information

Föreningens verksamhetsledare

Magdalena Kintopf-Huuhka arbetar på kontoret i Helsingfors, hon arbetar som verksamhetsledare på heltid. Målgruppen är främst finlandssvenska döva och teckenspråkiga i åldern 50 och uppåt. Hon jobbar även delvis administrativt och följer upp verksamhetsplanen som årsmötet har beslutat.

Ni kan ta kontakt med henne om ni har frågor kring föreningen, teckenspråk eller som medlem har förslag på verksamhet m.m.

Magdalena är lättast nåbar vardagar mellan klo 9.00-15.00, ni kan ta kontakt via epost, SMS eller överenskomma om tid för möte via Skype eller träff på kontoret.

Kontaktuppgifter:
Epost: förnamn.efternamn@dova.fi
Mobil: +358 45 18 35 450