Årsmöte 2024

Kallelse till föreningens årsmöte Datum: Lördag 6.4.2024, kl. 9.30 -12.00.(kl. 9.15 – 9.30 registrering av rösträtt).Årsmöte ordnas på Haiko Gård. Adress: Haikovägen 114, Borgå Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2023, bokslut 2023, verksamhetsplan...