Finlands Dövas Förbund

Finlands Dövas Förbund

Finlands Dövas Förbund grundades av döva år 1905 och är idag Finlands äldsta organisation för personer med funktionsnedsättning. En av dess grundare, Albert Tallroth, deltog i etablerandet av många dövföreningar. Tallroth sade ofta att ”Döva skall inte vänta på hörandes hjälp. Döva skall hjälpa sig själva.”

Döva barns rätt till utbildning på teckenspråk och dövas ställning på arbetsmarknaden var högt prioriterade frågor år 1905, och är det ännu idag.

” Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och serviceorganisation. Förbundet arbetar för att döva i alla åldrar ska ha jämlika möjligheter i samhället och fungerar även som sina medlemsföreningars centralorganisation.”

Mer om Finlands Dövas Förbund och dess verksamhet kan du se på deras internetsidor. (länk HÄR)