Fakta om föreningen – Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Fakta om föreningen – Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Minoritetsspråk finlandssvenskt teckenspråk

Medlemmar i Svenskfinland – regionalt Nyland och Österbotten huvudsakliga verksamhetsområden

Finlandssvenska döva både i Finland och i Sverige – kontakter och informationsutbyte (FTF)

Kontor i Helsingfors, anställd verksamhetsledare