Teckenspråksforskning

Teckenspråksforskning i Finland

Forskning och studier i teckenspråket som ämne bedrivs på nedanstående platser. Se länkar för mer information om dessa.

  • Jyväskylä universitet – Teckenspråkscentret / Finskt teckenspråk (länk HÄR)
  • Helsingfors universitet – Institutet för Nordiska språk / Finlandssvenskt teckenspråk (länk HÄR)
  • Finlands Dövas Förbund – Forsknings och ordboksarbete / Finskt och finlandssvenskt teckenspråk (länk HÄR)