Organisation – Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Organisation  – Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Föreningen har ett kansli med anställd personal i Helsingfors.

Verksamheten med aktiviteter arrangeras både i huvudstadsregionen, i regionen Nyland och Österbotten. Enstaka händelser ordnas också på andra orter, delvis i samarbete med andra organisationer. Se våra informationskanaler för mer information om aktuella kommande aktiviteter!

Kontakt med föreningens kansli kan göras på olika sätt, besök eller samtal/epost. Se följande sida för kontaktuppgifter!

Föreningens styrelse kan också kontaktas i ärenden som berör dem personligen. Deras kontaktuppgifter kan du se på skild sida.