20-årsjubileum

Nu är det hög tid att fira föreningens högtidlig 20-årsjubileum i pampiga Sokos Presidentti och vi vill härmed bjuda in dig/er till vår jubileumsfest. Axplock ur program: Festtal, utdelning av utmärkelser, FlowTV standup och middag. Programmets innehåll och meny kan...

Årsmöte 2022

Föreningens stadgeenliga årsmöte genomförs lördagen 9.4.2022 på Hotelli Nuuksio samt via Zoom. Årsmötet startar kl. 10.00 – 12.00.Inloggning via Zoom öppnas kl 9.30 – 9.50 för kontroll av rösträttigheter.Vill Du delta med via Zoom så skicka anmälan till...

Årsmöte 2021

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kallar till årsmöte! När: Lördag 17.4.2021, kl. 13.00 -15.00.Årsmöte ordnas på distans via Zoom. Styrelse och kansli deltar från föreningens lokal Tilkgatan 7 i Helsingfors. (Pga rådande coronasituation kan vi inte erbjuda...