Årsmöte 2022

Föreningens stadgeenliga årsmöte genomförs lördagen 9.4.2022 på Hotelli Nuuksio samt via Zoom. Årsmötet startar kl. 10.00 – 12.00.Inloggning via Zoom öppnas kl 9.30 – 9.50 för kontroll av rösträttigheter.Vill Du delta med via Zoom så skicka anmälan till...

Årsmöte 2021

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kallar till årsmöte! När: Lördag 17.4.2021, kl. 13.00 -15.00.Årsmöte ordnas på distans via Zoom. Styrelse och kansli deltar från föreningens lokal Tilkgatan 7 i Helsingfors. (Pga rådande coronasituation kan vi inte erbjuda...

Årsmöte 2020

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kallar till årsmöte! När: Lördagen 21.3.2020, kl. 10.30 – 17.00.Plats: mötesrum ”Lundagården”, Alexandersgatan 11 06100 Borgå Anmälan för deltagande till info@dova.fi, senast 7.3.Viktigt meddela om vill äta lunch och...

Åland Sommarträff 2019

Vad gör du i sommar? Kom till vackra Åland, se Mariehamn och umgås med finlandssvenska döva och teckenspråkiga under några sköna augustidagar! Vi har en kurs/aktivitets dag med tema Finlandssvenskt teckenspråk för unga och äldre, för familjer och för tolkstuderanden!...