Tidsbegränsad verksamhet från september 2023 – februari 2024.

Ansvariga: Brita Peura – koordinator och Magdalena Kintopf-Huuhka – verksamhetsledare.
Brita har mest kontakt med mentorerna och Magdalena för hela verksamheten och deltagarna.

Mentorverksamheten riktar sig främst till familjer med hörselnedsatta barn (hörselskadade, CI samt döva). I mån av intresse och antal anmälningar är det också öppen för unga personer samt vuxna.

Mål och genomförande

Mentorverksamhetens mål är att sammanföra deltagare med teckenspråkiga mentorer, där ni träffas både på egen hand och i större sammanhang. Syftet med träffarna är att kunna använda teckenspråket i olika miljöer, där ni kan få lära er nya tecken och att använda de kunskaper ni har. För ett språk lärs och blir starkare genom användning. Vi har inte krav på någon nivå att teckenspråkig kunnande innan, och detta är inte ren undervisningssituation utan syftet är att på olika sätt öva att kommunicera via tecken – teckenspråk 😊

Vi på Finlandssvenska teckenspråkiga rf ansvarar för att rekrytera mentorer och sammanföra er, vi gör vårt bästa att möta de önskemål och behov som finns utifrån språkkunskaper samt boende ort.

Antalet träffar får ni komma överens om, det kan vara utelek, minigolf, bowling eller annat som passar er. Vi står för kostnaderna som det krävs för inträde eller liknande. Ni får tillsammans med mentorn komma överens om hur ofta träffarna sker, minimum 2 gånger/månad. Samt får ni komma överens om vilken dag samt tidpunkt som passar för familjen/dig själv.

Vi ordnar varannan månad en större träff där alla deltagare och mentorer får träffas och umgås med varandra. (Främst i södra Finland men ser över möjlighet i Österbotten).

Det är möjligt att under tidsperioden få träffa olika mentorer, det är också möjligt att avbryta men vi för gärna kommunikation med er ifall det dyker upp olika utmaningar.

Alla våra mentorer kommer att ha en introduktionsträff med oss där vi går genom t ex tystnadsplikt, förhållningssätt m.m. så ni kan känna er trygga i träffarna. Vi kommer inte att använda bilder eller liknade till sociala medier. I slutet av verksamheten kommer vi att be om er respons.

Frågor och kontakt

Har ni frågor så är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss!
Ni får även ta kontakt med Annika Aalto per telefon. (Annika är koordinator för hela projektet Språkstyrka där vår verksamhet ingår).

Kontaktuppgifter:

Magdalena Kintopf-Huuhka: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
Annika Aalto, epost: annika.aalto@kuurojenliitto.fi , telefon: 044 7775177

Anmälan

Här finns en rak länk till anmälansformuläret för intresse. Enkäten är öppen till slutet av augusti.
Anmälan