Lördag 15.4.2023, kl. 9.30 -12.00.
Årsmöte ordnas på Långvik Congress Wellness Hotel.
Adress: Danskarbyvägen 9, Långvik i Kyrkslätt.

Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2022, bokslut 2022, verksamhetsplan och budget för år 2024.

Årsmötet ska välja 2 nya styrelsemedlemmar på 2 år samt 1 ny styrelsemedlem på 1 år för avgående styrelsemedlem. Styrelsemedlemmar som står på tur att avgå är Lina Karlsson och Emma Lidman.
Ersättande styrelseval för Maja Andersson på 1 år.

Lunch eller kurs:
Vi ordnar matservering och kaffe för årsmöte med pris på 5 euro.

Senaste dag för anmälan till årsmöte är onsdag 5.4 via enkät: https://bit.ly/3ZhOuS4
Anmäl Dig för lunch till årsmöte.

Vi ordnar även kurs den 15-16.4, och där ingår årsmöteskostnader.
Mer information hittas via Teckeneko: https://teckeneko.fi/fst/information-om-foreningens-arsmote-2023-och-kurs-veckoslut-14-16-4-2023

Har ni förslag (motion) till årsmötet skall skicka till styrelsen, senast 7 dagar före årsmötet till e-post: info@dova.fi eller kan videomeddelande till 045 183 5450

Medlemsfaktura måste vara betald och inkommen hos vår bank senast 11.4.2023 för att ha rösträtt till årsmöte.                                                                

Välkomna till årsmöte!