Svenska Teckenspråksdagen 2016 : 12.11 kl 12.00-18.00

Vi firar vårt språk, Finlandssvenska teckenspråket, med vår traditionella fest – i år hålls Svenska teckenspråksdagen i Borgå! Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. arrangerar i samarbete med Borgånejdens dövas förening r.f. I år firar vi också 170 år jubileum av...