Årsmöte 2024

Kallelse till föreningens årsmöte Datum: Lördag 6.4.2024, kl. 9.30 -12.00.(kl. 9.15 – 9.30 registrering av rösträtt).Årsmöte ordnas på Haiko Gård. Adress: Haikovägen 114, Borgå Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2023, bokslut 2023, verksamhetsplan...

Årsmöte 2022

Föreningens stadgeenliga årsmöte genomförs lördagen 9.4.2022 på Hotelli Nuuksio samt via Zoom. Årsmötet startar kl. 10.00 – 12.00.Inloggning via Zoom öppnas kl 9.30 – 9.50 för kontroll av rösträttigheter.Vill Du delta med via Zoom så skicka anmälan till...

Årsmöte 6.4.2019

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kallar till årsmöte!Tid och plats:  Lördag 6.4.2019, kl 10.00 – 16.00.  Tölögatan 10B 9, Helsingfors (Hörselföreningens lokal). Vi börjar med kaffe kl 9.30, information om aktuella projekt mm kl 10-11. Lunch och...