Kallelse till föreningens årsmöte


Datum: Lördag 6.4.2024, kl. 9.30 -12.00.
(kl. 9.15 – 9.30 registrering av rösträtt).
Årsmöte ordnas på Haiko Gård.
Adress: Haikovägen 114, Borgå

Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2023, bokslut 2023, verksamhetsplan och budget för år 2025.

Årsmötet ska välja en ordförande på 2 år och 3 nya styrelsemedlemmar på 2 år. Styrelsemedlemmar som står på tur att avgå är ordförande Emmy Nyström, Brita Peura, Mikaela Tillander och Emma Lidman.

Information på FSTS: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs årsmöte 6.4 – Teckeneko

Material inför årsmötet kan hämtas på vår webbsida: www.dova.fi senast 2 veckor innan årsmöte.  Behöver ni material hemskickat via post? Kontakta oss via e-post: info@dova.fi

Har ni förslag (motion) till årsmötet skall skicka till styrelsen, senast 7 dagar före årsmötet till e-post: info@dova.fi eller kan videomeddelande till 045 183 5450

Medlemsfaktura måste vara betald och inkommen hos vår bank senast 2.4.2024 för att ha rösträtt till årsmöte.

Vi ordnar endast fysiskt årsmöte nu under 2024.        

Välkomna till årsmöte!

Extra information:
Anmälan för lunch under årsmötet har avslutats men ta kontakt med oss via epost info@dova.fi för att kolla möjlighet till lunch. (kostar 10 euro)
Annars är alla medlemmar välkomna till årsmötet!