Föreningens stadgeenliga årsmöte genomförs lördagen 9.4.2022 på Hotelli Nuuksio samt via Zoom.

Årsmötet startar kl. 10.00 – 12.00.
Inloggning via Zoom öppnas kl 9.30 – 9.50 för kontroll av rösträttigheter.
Vill Du delta med via Zoom så skicka anmälan till epost: info@dova.fi senast onsdag 6.4.

Anmälda deltagare till Zoom får epost med instruktioner och länk för deltagande.

Material till årsmötet hittar ni via denna sida (öppnas i nytt fönster): https://www.dova.fi/arsmote-material-2022

Har ni frågor eller behöver ta kontakt med oss kan ni skicka epost till info@dova.fi
eller SMS till verksamhetsledare Magdalena på mobilnummer: 045 183 5450