Kyrkogångsdag och avtäckning av minnesplatta i Jakobstad

Jakobstads Nejdens Döva rf vill komma ihåg dövstumskolan i Jakobstad. Vi avtäcker en minnesplatta vid gården där Anna Heikel 1861 började undervisa döva.

Intresserade är välkomna till avtäckningen vid Rosenlund i Jakobstad onsdagen 20.8. kl. 10-11.

Se www.rosenlund.fi för instruktioner hur du hittar dit.

Efteråt kaffeservering och därför behövs anmälan före 6.8 till Ulla Peltola e-post: ullapeltola@yahoo.se eller mobil 050-5251255.

Dagen före på tisdagen 19.8 kl. 17.30 håller dövprästen nattvardsgudstjänst i Kapellet vid Församlingscentret. Ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna!

Anna Heikel

Anna Heikel

Frans Lejon undervisas av Anna Heikel