Du som är döv och teckenspråkig finlandssvensk:

Vill du prova att stå på scen, eller vill du berätta något roligt, eller har du någon hemlig talang som du vill visa för oss andra? Dessutom ordnar vi workshop för dig som vill förebereda och få tips inför uppträdande på scen.

Vi ordnar ytterligare workshop för teckenscen den 7 april.

Denna ordnas den 7 april klockan 17.00 – 19.00 hos finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kansliet på tilkgatan 7, 00300 Helsingfors

Anmäla dig till teckenscen@dova.fi eller smsa till 040-747 25 26.