Hej – Är du i Österbotten? Passa på att träffa döva, teckenspråkiga!

Kör till Jakobstad och sedan ut till Solsand, dövföreningens sommarparadis!

Program:


 Döva och hörselskadade barns stödförening (DHBS) ordnar en sommarträff lördagen 7.7. kl 11–17 på Solsand i Jakobstad. Vi har lite program: Anna-Maria Slotte berättar om sin forskning om unga finlandssvenska döva, barnen får göra stentroll, vi bjuder på pizza och sallad, och sitter och pratar, dricker kaffe och har det skönt i gröngräset. Man kan också simma, så ta med simdräkt!
 Finlandssvenska teckenspråkiga ordnar allmänna träff och bjuder på grillat  på kvällen – – även diskussioner kring språkplanen för finlandssvenska teckenspråk för att döva teckenspråkiga ska bli aktivt delaktiga
 Solsand-träffen 7.7 kl 17 till på kvällen samt äta grillkorv och annat.
 Söndagen den 8.7. är det gudstjänst på teckenspråk och kyrkkaffe

”Kyrkogångsdag med teckenspråkig gudstjänst sö 8.7. kl 11. Solsand, Jakobstad. Vi är utomhus om vädret tillåter. Hjärtligt välkomna med! ”/Maria Lindberg, dövpräst

OBS Anmälning sommarfest (DHBS dagprogram)
Gun-Britt Westerlund
gunbrittwesterlund@yahoo.se
Textmeddelande:
050-5173740 (sista dag 2.7) – om du vill dit, du kan fråga om kan delta utanför mat.

Samarbete:
Döva och hörselskadade barns stödförening rf
Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Kyrkans central för det svenska arbetet