Finlandssvenska teckenspråkiga r f projekt Signwebb avslutat

Ni som vill veta mer kan läsa slutrapporten. Den finns här: Signwebb slutrapport 2012dec

Vi berättar mer i början av nästa år, om det beviljas något nytt projekt. Vi hoppas att få godkänt  bidrag på våra ansökningar.