Mediaklubb ordnar kursträff. Du som vill med och lära om TV, om intervjuteknik och internet. Följ med i vår mediakurs under år 2011! Nu har vi program, media-kurs öppen för alla döva.

Kom med på besök till YLE-Viittomakieliset uutiset! Träff  Söndag 29 maj, kl 15.45 vid Iso Paja ( Stora Smedjan) = huvudingång till YLE i Böle, Helsingfors. Kl 16.00 börjar program med rundtur och diskussion med Mikaela Tillander. Efter direktsändning bjuder på kaffe och tilltugg samtidig som diskussion.

Vill du med i mediaklubb – mediakurs under 2011? , Då kan du anmäla till Lena Wenman senast 27.5. Epost: lena.wenman (at) dova.fi, 3G videomobil eller sms: 050-4057658 .

Mediaklubb-kurs är gratis för medlem i Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Du kan bli medlem! Frågor? Kontakta Lena Wenman!

Obs; mediaklubb har Facebook information. Kontakta till Lena Wenman-projektkoordinator i Facebook.