Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. är glad att kunna presentera den färska kartläggningsrapporten som projektforskare Maria Andersson-Koski gjort. Här är mer information:

Det finlandssvenska teckenspråket är ett av Finlands mest utsatta minoritetsspråk. För att utreda språkets och språkanvändarnas faktiska situation i dag har Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. låtit göra en kartläggning. Resultatet av kartläggningen finns sammanställt i en rapport som nu är tillgänglig på föreningens webbplats https://www.dova.fi/projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.
Se sammandrag på svenska, finska, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk på https://www.dova.fi/projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.
***
Suomenruotsalainen viittomakieli on yksi Suomen uhanalaisimmista vähemmistökielistä. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on teettänyt kartoituksen selvittääkseen kielen ja kielenkäyttäjien tilanteen. Kartoituksen tulokset ovat nyt saatavilla projektin loppuraportissa yhdistyksen verkkosivuilla https://www.dova.fi/projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.
Katso tiivistelmä ruotsiksi, suomeksi, suomenruotsalaisella viittomakielellä sekä suomalaisella viittomakielellä https://www.dova.fi/projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.
___
Maria Andersson-Koski
FM, Projektforskare
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.