Språkplan – kartläggningsprojekt

Språkplan – kartläggningsprojekt, på denna sida hittar ni rapporten ”Mitt eget språk – vår kultur. En kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014-2015” som presenterar projektet och resultaten i sin helhet. Ni hittar även sammanfattningarna översatta till finlandssvenskt teckenspråk, finskt teckenspråk och skriven finska. Vi har ordnat översättning av åtgärdsförslagen på finska.

  • Sammandrag på finlandssvenskt teckenspråk
  • Sammandrag på finskt teckenspråk

Denna del av projektet är avslutad men vi strävar efter att komplettera med fler projekt som kan täcka de delar som inte hunnits med i denna kartläggning. Likaså följer föreningen Språkplanen och dess förslag för att revitalisera finlandssvenskt teckenspråk.

Vill ni veta mer om projektet och även om framtida planer så är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Ni kan enklast nå oss via epost adressen: info@dova.fi