Lördagen den 10.2.2011

Sista anmälningsdag
2.12.2011 kl 16.00

Anmäla


e-post jul@dova.fi
fax:  09 671169
sms: 045 126 9249

Pris


vuxna: 20€
barn: 10€
Program:

Start från Borgå

Lör. 10.12.2011

Kl 7,45 Hansavägen 2 Borgå

Kl 7,55 Ensbacka buss hållplats

Kl 8,40 Dickursby järnvägsstation

Kl 9,00 Ljusa huset Ilkkavägen 4

Kl 9,15 Esbo Iso Omena Västraleden

Kl 10,00 Karis busstation

Kl 10,30 Fiskars Julbasar

Kl 13,00 Julmat Pyré Köpmansg. 11 Karis

Kl 16,00 Återresa

Kl 16,45 Esbo Iso Omena Västraleden

Kl 17,15 Ljusa huset Ilkkavägen 4

Kl 17,45 Dickursby järnvägstation

Kl 18,20 Ensbacka buss hållplats

Kl 18,30 Hansavägen 2 Borgå