Nationella teckenspråksdagen!

Fira tillsammans med andra döva Finlands teckenspråksdag, 12 februari!

Vår förening ordnar medlemsträff (Svenska allmänna träff) samtidigt som Teckenspråksdagen.

Finlands Dövas Förbund startade firande av nationella teckenspråksdagen år 2010. Teckenspråksdagen firas i Finland för 3 gången år 2012, den 12 februari.  Förbundet och dövföreningarna försöker göra döva positivt synliga i samhället, och berätta om teckenspråk på olika sätt den här dagen.

Kom till Kampens köpcentrum klockan 13.00, vi träffas vid dörrarna till torget (Narinken). Det finns program i Kampen från kl 12.00-18.00, med teckenspråkstolkar på plats. Programmet ordnas av Helsingfors Dövas Förening (HKY). Välkomna till trevlig dag i Kampen med många döva!!

/Styrelsen och kansliet