Idag 3 december är det internationella handikappdagen. Den kan bli spännande just i år, eftersom FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning skall debatteras i riksdagen. För att uppmärksamma dagen och teckenspråkigas syn på samhället publicerar vi ett pressmeddelande här, som vi har skickat ut till våra vänner och till media.

Ett jämlikt och rättvist samhälle – för alla?

”Alla ska ha lika möjligheter att leva i samhället och delta i dess verksamhet. Diskriminering är förbjuden. I praktiken har personer med funktionsnedsättning inte möjlighet att fullt ut använda sina rättigheter och friheter eller fullgöra sina skyldigheter. ” (VAMPO 2010-2015)

 

Varför är det så? Staten och myndigheterna har sagt att tillgängligheten i samhället ska ökas. Alla har rätt att vara delaktiga men också ha likvärdiga möjligheter att utbilda sig, arbeta och få olika tjänster. Enligt Finlands grundlag 6 § får ingen diskrimineras på grund av handikapp. Som döva teckenspråkiga representerar vi en språklig minoritet men också funktionshindrade i ett hörande samhälle. Därför hoppas vi att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning snarast träder i kraft också i Finland.

Vi som är teckenspråkiga personer har rätt till teckenspråk i vår vardag. Dagvård, utbildning, arbetsliv och kommunal service – vi har rätt till service och information, på vårt språk. Vi vill inte bara bli delaktiga, utan också bidra till att bygga upp vårt gemensamma samhälle. För oss finlandssvenska teckenspråkiga är det en stor utmaning att få igång ett akut åtgärdsprogram för att förbättra undervisning, språkforskning och tillgång till tolkar i finlandssvenskt teckenspråk. Vi behöver stöd för detta!

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., december 2014

 

Om du vill skriva ut texten eller skicka den vidare kan du klicka här : PRESSMEDD inthkpdag2014 FST