NYTT: Grundkurs för internet:  3-4.12 på Arbis (Vasa).  (FLYTTAT Vår 2013!! Dövas Folkhögskola -Helsingfors)

Vill du veta mer eller lära dig om internet och tips för lättare att hitta till teckenspråk information? Vill du veta om e-post och Google möjligheter? Kom med på kurs!

Kontakta oss på kansli för anmälan, frågor mm. (epost:  lena.wenman@dova.fi , textmedd 050-4057658)

Mer information kommer i Teckeneko. (www.teckeneko.fi)

OBS:   Anmäla till kurs i Helsingfors: senast 28 september!  (Kurskostnad cirka 20 euro)

Anmäla till kurs i Vasa: senast 9 november! (Kurskostnad kommer information senare)