Signwebb

Om SIGNWEBB projektet:

SignWebb projektet pågick från januari 2009 till december 2012, och hade huvudsaklig finansiering från Penningautomatföreningen.

SignWebb projektet har gett ut handbok om tillgänglig information på teckenspråk samt en projektrapport.

SignWebb projektet testade och byggde upp en teckenspråkig webbportal, Teckeneko.fi. Produktion av översättning till teckenspråk för kunder från både offentlig och privat sektor gjordes liksom egna nyhetsinslag i både kortare och längre format. Projektet fokuserade på att informera om teckenspråk och dövas behov till myndigheter och organisationer, för en ökad tillgänglighet behövs mer teckenspråk.

Om du är nyfiken att se hur en teckenspråksfilm ser ut, kan du gå in på sidan: www.teckeneko.fi : där finns många exempel.

Företaget Moxio AB bildades under projekttiden och kan fortfarande producera teckenspråkigt material.

 

HANDBOK: Hämta här: Handbok Tillgänglig Internet Teckenspråk 2012

PROJEKTRAPPORT: Hämta här: Signwebb slutrapport 2012dec