Finlandssvenska teckenspråkiga rf öppnar en ledig arbetsplats för Accola projekt.
Som målsättning för Accola projektet 2013-2015 är att utveckla en webbplats där man hittar information om teckenspråk och tillgänglighet för teckenspråkiga. Sidorna innehåller även information och upplysning om döva, teckenspråkiga personer och teckenspråk som språk samt tillgänglighet och delaktighet för en språkminoritet och dess kvalitetsutveckling.
Om ni vill veta mer om Accola projekt kan ni fråga Håkan Westerholm.
Ansökan senast 31.1 men ni kan ta kontakt med Håkan Westerholm och fråga om platsen fortfarande är ledig.
Hans mobil nummer: 045-126 9249
email: hakan.westerholm@dova.fi
hemsida: www.dova.fi