HEJ alla Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. medlemmar!

Vi har nu klart med program och anmälan för 30.4 i Åbo. Välkommen med dit!

Vi har gäster och eget information för Finlandssvenska och FTF-medlemmar mellan kl 11-13.30.

Före detta kan vi ta kaffe och smörgås, dörrar öppnas kl 9.30.

Lunch (vårbuffé ) serveras från kl 14.00. Då är också Åbo dövas förening medlemmar med oss. Efter lunch är det fritt program. Du kan stanna länge om du vill!

Men kom ihåg anmäla dig, här är formulär:

http://