Medlemmar till Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. får göra ens förslag om föreningens ordförande, styrelsensmedlem, utskottsmedlem och årsmötes funktionärer.
Valutskottet söker nya förslag till styrelsensmedlem, utskottsmedlem och årsmötes funktionärer.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.fs årsmöte kommer snart i slutet av mars den 23 mars 2013

I året står två medlemmar i styrelsen i tur att avgå och en medlem lämnar.
Två tvååriga (2013-15 år) nymedlemmar till styrelsen, en årig (till 2014 år) nymedlem sökes.

Styrelsensmedlem är att medlemmen bör anknyta till uppgifter, diskussioner och följande möte till styrelsen. Medlemmen borde ha motiv på ärende om föreningen.

Fem olika utskott i Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ;

  • valutskott
  • mediautskott
  • utfärdsutskott
  • seniorutskott
  • kulturutskott

Valutskott

Valutskott har ansvar att förbereda och göra förslag till ny styrelsemedlem, utskottsmedlem och årsmötens funktionärer till föreningens årsmöte

Mediautskott

 

Mediautskott har ansvar att utveckla och planera för föreningens informationskanaler som hemsidan, teckeneko och finlandssvenska dövas blad.

 

Utfärdsutskott

 

Utfärdsutskott har ansvar att planera och ge idéer till olika utfärder och andra resor till föreningens medlemmar.

 

Seniorutskott

 

Seniorutskott har ansvar för intressebevakning av seniorärende åt föreningen.

 

Kulturutskott

 

Kulturutskott har ansvar att främja kulturverksamhet hos FST rf.

 

 

Förslag av minst 2 medlemmar görs och väljas till varje utskott av dessa utskott.

 

 

Årsmötes funktionärer är ordförande, sekreterare, 2 protokoll och 2 räknare.

 

 

Förslag skickas till valutskott

 

Kontaktuppgift till valutskottets medlemmar som är Olof Ahlskog och Oscar Lönnholm.

 

Olof Ahlskog

olof.ahlskog@gmail.com

sms : 050-3258765

 

Oscar Lönnholm

oscarlonnholm@gmail.com

sms : 050-3254219

 

Anmälning senast 9.3.2013

 

Om du har ett förslag, så skicka gärna till valutskott.