Finlandssvenska teckenspråkiga rf ordna familjens program Jukupark i Åbo är Finland största vattenlekvärlden de finns 2 olika altertiv lördagen den 10 augusti eller söndagen den 11 augusti och så kan kontakta Simone Ekblad sms 050-3740681.
Finlandssvenska teckenspråkiga stöder för familjen högst 50 euro för medlemmar och självrisk är 20 euro.
hemsidan www.jukupark.fi