Vi ordnar två olika kurser i finlandssvenskt teckenspråk under hösten 2022

Steg 1, för nybörjare och som vill bekanta sig med teckenspråket.

https://www.dova.fi/wp-content/uploads/2022/10/Teckensprakskurs-HT-2022-steg-1-final.pdf

Länk till anmälan för Steg 1: https://bit.ly/3VjVT2G

Steg 2, för de som deltagit tidigare och vill uppdatera samt fortsätta med teckenspråkskurs.

https://www.dova.fi/wp-content/uploads/2022/10/Teckensprakskurs-HT-2022-steg-2.pdf

Länk till anmälan för Steg 2: https://bit.ly/3rQbWHV

Se respektive pdf för mer information och välkomna med er anmälan.
Länk till anmälan hittas på denna sidan samt i respektive pdf.

Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss via e- post: info@dova.fi