I programmet;

Teckenspråksdagen 12.2 i Borgå, Finlandssvenska träff, DHBS årsmöte och familjeträff, BUU-klubb med tecken i FST 5 TV, Åbo kulturhuvudstad 2011