På grund av sjukdom inhiberades tolk.  Ändå var det intressant att se SuomiAreena med många människor på plats i Björneborgs centrum. Där var många olika små  och stora tält med olika organisationer, till exempel Polisen och Folktinget berättade om sin verksamhet. Det var synd att inte kunna fråga och lyssna till debatter på olika platser, många personer såg intresserade ut. Men nästa år, då försöker vi aktiv vara där och visa upp teckenspråk! Vi berättar mer om detta efter januari 2013.