Årsmöte den 24 mars i Seinäjoki har återvalt Stig Engblom och Berit Kinnunen till styrelsemedlem för två år.

Efter styrelsens konstituerande möte valdes enligt ordning:
Ordförande: Håkan Westerholm (Valdes av medlemmar direkt)
Vice ordförande: Berit Kinnunen
Sekreterare: Stig Engblom
Ledamot: Taina Helenius-Niemi
Ledamot: Jukka Niemi