Nya styrelsemedlem som valdes på årsmöte:

Ordförande: Håkan Westerholm
Vice ordförande: Janne Kankkonen
Sekreterare: Stig Engblom
Ledamot: Tomi Peura
Ledamot: Rolf Westerlund